O mně

"Cítím se být vykladačnou lidských příběhů, které se vynořují z našeho nevědomí a pomáhají nám lépe poznat naše duše a smysl života. Naše sny nám každou noc ukazují v podobě obrazů, barev a zvuků, kým jsme doopravdy. Pozapomněli jsme tuto poslední společnou řeč všech lidí na světě. Dreamcantadory jsou tady, aby předkládaly sny tomu, kdo jim chce porozumět. Pracuji hlubinně-psychologicky s lidmi, kteří jsou připraveni porozumět hlasu své duše a naučit se důvěřovat sami sobě v časech dobrých i špatných. "

stin

 

V dnešní době se už každý setkal se situací, kdy pocítil potřebu pochopit svoji duši, poznat sám sebe a porozumět lépe svému okolí, aby mohl lépe zvládat životní nároky, které na nás současný svět klade.

A protože je jednodušší svěřit se odborníkovi, který se řadu let specializuje na určité duševní procesy, je dobré si vybrat vhodného pomocníka na naší cestě za sebepoznáním a lepším zvládáním životních krizí.

Moje specializace je zaměřená na poznání skrytých nevědomých procesů, které dlouhodobě ovlivňují naše myšlení, cítění a vnímání. A protože sny jsou „královská cesta do nevědomí“, pracuji se sny. A díky symbolům, které ve snech objevuji, nalézáme klíč ke sdělení, který bývá ve snech ukryto. Je to práce střídavě lehká a složitá, podle toho, jak je klient pokročilý v přijetí sebe sama. Touto metodou se člověk lépe poznává a zbavuje se pocitu prázdnoty, ohroženosti. Energie ukrytá ve snech pomáhá růst těm částem osobnosti, které z různých důvodů zůstávají zablokovány.

Jsem Cantadorou – vykladačkou lidských příběhů, které se vynořují z našeho nevědomí a pomáhají nám lépe poznat naše duše a smysl života. Pracuji se symboly, hlubinnou psychologií, mýty, pohádkami a aktivní imaginací. Od roku 1981 provozuji psychologickou praxi a dosud jsem prošla celou řadou výcviků v arteterapii, taneční terapii, imaginativních technikách a kurzů holotropního dýchání a hypnózy. Vše mne směřovalo ke kreativnímu způsobu práce s problémy klientů.

 

Profesní životopis

  • od 2011 soukromá praxe
  • od 2006 lektorka otevřené skupinové práce se sny
  • od 1995 práce se sny, nejdříve analýza a práce s vlastními sny, studium odborné literatury na téma snů, symbolů, mýtů, pohádek. Absolvoval jsem kurzy arteterapie, taneční terapie, meditační kurzy.
  • od 1994 – 3letý výcvik ve skupinové psychoanalýze a od 1998-2005 vlastní individuální psychoanalýza
  • od 1999 pracuji jako překladatelka z českého do slovenského jazyka
  • 1984 – 1999 práce jako psycholožka v psychologicko-pedagogických poradnách v ČR a SR
  • 1977 – 1981 Leningradská státní univerzita, fakulta psychologie, obor pedagogická a sociální psychologie

 

Píšu také na blog

Můžete také zhlédnout moje zápisky na blogu na téma sny a zamyšlení nad běžnými momenty a každodenními událostmi. Koho moje psaní zajímá, může si kliknout na BLOG.