O mně

„Stala jsem se vykladačkou lidských příběhů, které se vynořují z našeho nevědomí a pomáhají nám lépe poznat naše duše a smysl života. Naše sny nám každou noc ukazují v podobě obrazů, barev a zvuků, kým jsme doopravdy. Pozapomněli jsme tuto společnou řeč lidí na celém světě. Dreamcantadora je vykladačka snů, jsou tady, aby překládaly sny tomu, kdo jim chce porozumět. Pracuji hlubině-psychologicky s lidmi, kteří jsou připraveni porozumět hlasu své duše a naučit se důvěřovat sami sobě v časech dobrých i špatných.“

V dnešní době se mnozí z nás setkali se situací, kdy pocítili potřebu pochopit svoji duši, poznat sám/a sebe a porozumět lépe svému okolí, aby mohl/a lépe zvládat životní nároky, které na nás současný svět klade.

A protože někdy pomáhá najít si průvodce a svěřit se odborníkovi, který se specializuje na určité duševní procesy, je dobré si vybrat vhodného pomocníka na naší cestě za sebepoznáním a na zvládání životních krizí.

Moje specializace je zaměřená na poznání skrytých nevědomých procesů, které dlouhodobě ovlivňují naše myšlení, cítění a vnímání. Pracuji se sny, podle Freuda jsou „královskou cestou do nevědomí,“ jungiánskou metodou. A pomocí symbolů, které ve snech objevuji, nalézáme klíč ke sdělení, které bývá ve snech ukryté. Je to práce střídavě jednoduchá i složitá, podle toho, jak je klient pokročilý v přijetí sebe sama. Touto metodou se člověk lépe poznává a zbavuje se pocitu prázdnoty, ohroženosti. Energie ukrytá ve snech pomáhá růst těm částem osobnosti, které z různých důvodů zůstávají zablokovány.

Jsem Cantadorou – vykladačkou lidských příběhů, které se vynořují z našeho nevědomí a pomáhají nám lépe poznat naše duše a smysl života. Pracuji se symboly, hlubinnou psychologií, mýty, pohádkami a aktivní imaginací. Od roku 1981 pracuji jako psycholožka a dosud jsem prošla celou řadou výcviků v arteterapii, taneční terapii, imaginativních technikách a kurzů holotropního dýchání a hypnózy. Vše mě směřovalo ke kreativnímu způsobu práce s problémy klientů.

Eva Hrončeková

Profesní životopis

  • od 2011 doposud soukromá praxe
  • od 2006 doposud lektorka otevřené skupinové práce se sny
  • od 1995 práce se sny, analýza a práce s vlastními sny, studium odborné literatury na téma snů, symbolů, mýtů, pohádek. Absolvovala jsem kurzy arteterapie, taneční terapie, meditační kurzy, kurzy hypnózy, krátkodobé kurzy: terapie Pesso, gestaltterapie, satiterapie, práce s vnitřním dítětem, hagioterapie
  • 1994 – 1997 3letý výcvik skupinové psychoanalýzy a 1998 – 2005 vlastní individuální psychoanalýza
  • 1999 – 2007 překladatelka z českého do slovenského jazyka
  • 1984 – 1999 práce jako psycholožka v psychologicko-pedagogických poradnách v ČR a SR
  • 1977 – 1981 Leningradská státní univerzita, fakulta psychologie, obor pedagogická a sociální psychologie

Píšu také na blog

Píšu také na blog na téma sny a zamyšlení nad běžnými momenty z každodenního života.  BLOG.