Individuální služby

 

Co nabízím?

Ve své soukromé psychoterapeutické praxi v Praze 7 v ulici U Akademie 7, poskytuji psychoterapeutickou pomoc lidem, kteří se dostali životní situace, jejíž řešení přesahuje možnosti jednotlivce a vyžaduje spolupráci s důvěryhodným profesionálním průvodcem.

Dále těm, kteří mají zájem o sebepoznání a osobnostní rozvoj, lidem s psychospirituální krizí, lidem hledajícím smysl pobytu zde (daseinanalýza), lidem, kteří chtějí rozumět svým snům.

Mým základním terapeutickým nástrojem je naslouchání, kladení otázek, aktivní imaginace, meditace, vedení v mlčení, analýza snů.

Cílem je nalézat hlavní zdroje vnitřních emočních poranění a obtíží ve vnějším prostřed , které spolupůsobí na vznik poruch, konfliktů, krizí. Cílem psychoterapie je pak změna postoje k sobě, k vnějšímu světu, osobnostní růst, změna hodnotového řebříčku a nalezení smyslu bytí.

Při psychoterapeutickém sezení dochází ve zvoleném čase 60 nebo 90 minut k vytvoření terapeutického prostoru, který vyplní terapeut spolu s klientem rozhovorem v atmosféře vzájemného respektu, důvěry, podpory.

Je nutné vypnout mobil, vystoupit z hektického a rychlého času mimo konzultační místnost a dovolit si plně se soustředit na svůj vnitřní svět. Klient musí mluvit pravdu a hovořit bez falše a přetvářky. Jedině tak je možné dosáhnout léčebného pokroku. Jsem jako terapeutka připravená působit plně ve prospěch klientových zájmů a potřeb, musím být autentická, důvěryhodná a k dispozici jeho příběhu.

flowers

Terapie je krátkodobá nebo dlouhodobá podle jejích cílů
a nabízí řešení v oblasti:

◦ Léčba a uzdravení vnitřních poranění;

◦ Krizové stavy;

◦ Životní prázdnota a beznaděj;

◦ Traumata (PTSD);

◦ Nízké sebevědomí, nedostatek sebelásky a sebeúcty;

◦ Emoční inteligence;

◦ Hledání, nalezení a dosažení životních cílů;

◦ Mužsko-ženské problémy v životních rolích;

◦ Psychosomatické potíže;

◦ Šarm;

◦ Řešení životních problémů – práce, neúspěch, peníze, sex, vyhoření;

◦ Práce na sebepoznání a dalším osobnostním růstu, obnovení kreativity;

◦ Analýza snů a práce na hlubinně-psychologických oblastech JÁ;

◦ Témata vlast, domov, rodina;

◦ Komunikační problémy, konflikty, závist, žárlivost, závislost.

Způsob psychoterapie, který používám, je považován za hlubinně-psychologický.
Čerpám z odborných zdrojů:

◦ skupinová psychoanalytická terapie

◦ jungiánská analytická terapie

◦ aktivní imaginace

◦ gestalterapie

◦ Bowlbyho terapie vazeb

◦ hlubinná práce se sny

◦ daseinanalýza

 

Při své práci jsem vázaná etickým kodexem ČMPS. Zaručuji zachování důvěrnosti sdělovaných informací v terapii, respektuji profesionální tajemství a ochraňuji soukromí jedince. Jedinou výjimkou je povinnost oznámit trestný čin, o kterém se hodnověrně a prokazatelně dozvím.

 

Ceník individuálních služeb

 DOBA TRVÁNÍCENA
Hlubinná psychoterapie 80 minut 1200 Kč
Hlubinná psychoterapie50 minut 1000 Kč
Práce se snem – výklad a analýza snu 80 minut 1200 Kč
Supervize se snem – pro pokročilé 45 minut 500 Kč
Krizová intervence120 minut 2000 Kč

 

Telefon: 602 317 318

E-mail: ehroncekova@seznam.cz

Sezení je nutné zrušit 36 hodin předem.
Pokud sezení nezrušíte včas, platbu, prosím, proveďte jako za uskutečněné sezení.